Kundalini en de Nadi’s

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:25 mei 2016
  • Berichtcategorie:Yoga Nieuws

Nadi’s zijn kanalen waardoor het bewustzijn stroomt. De letterlijke betekenis van het woord ‘nadi’ is ‘stroom’.

Net zoals de negatieve en positieve elektrische ladingen door complexe circuits stromen, stromen de Prana Shakti (vitale kracht) en Manas Shakti (mentale kracht) door elk deel van ons lichaam via deze nadi’s. Binnen het netwerk van nadi’s zijn er tien belangrijke kanalen en daarvan zijn er drie het belangrijkste omdat ze de stroom van prana en bewustzijn in alle andere nadi’s van het lichaam beheersen. Deze drie nadi’s heten Ida, Pingala en Sushumna.

De Ida nadi beheerst alle mentale processen, terwijl de Pingala nadi alle vitale processen beheerst. Ida staat voor de maan en Pingala voor de zon. Een derde nadi, Sushumna, is het kanaal voor het ontwaken van het spirituele bewustzijn.

Sushumna stroomt door het centrale kanaal van het ruggenmerg, terwijl Ida en Pingala gelijktijdig over de buitenkant van het ruggenmerg stromen, maar nog steeds aan de binnenkant van de wervelkolom. De Ida, Pingala en Sushumna nadi’s beginnen in de Mooladhara in de bekkenbodem. Van daaruit vloeit Sushumna rechtstreeks naar boven binnen in het centrale kanaal, terwijl Ida naar links gaat en Pingala naar rechts.

Bij het Swadhisthana chakra, of de plexus sacralis, komen de drie nadi’s weer samen en Ida en Pingala kruisen elkaar. Ida gaat naar rechts, Pingala naar links en Sushumna blijft recht naar boven stromen door het centrale kanaal. De drie nadi’s komen weer samen bij het Manipura chakra, de solar plexus, en zo verder. Ten slotte ontmoeten Ida, Pingala en Sushumna elkaar in de pijnappelklier – het Ajna chakra.

Ida en de Pingala werken om de beurt in het lichaam, niet tegelijkertijd. Als je je neusgaten observeert, merk je dat over het algemeen de ene kant vrij stroomt en dat de andere kant geblokkeerd is. Als het linker neusgat open is, is het de maan energie of Ida nadi die stroomt; als het rechter neusgat vrij is stroomt de zonne-energie of Pingala nadi.

Onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer het rechter neusgat open is, de linker hemisfeer van de hersenen is geactiveerd. Wanneer het linker neusgat open is, is de rechter hersenhelft geactiveerd. Dit is hoe de nadi’s of energie-kanalen de hersenen, het levensproces en het bewustzijn controleren.

Als we deze twee energieën – Prana en Chitta, Pingala en Ida, het leven en bewustzijn, nu simultaan kunnen laten werken, dan kunnen de beide hersenhelften gelijktijdig functioneren en kunnen ze zo samen de denk-, levens-en intuïtieve processen regelen.

In het gewone leven gebeurt dit niet omdat het gelijktijdig ontwaken en functioneren van de levenskracht en het bewustzijn alleen kan plaatsvinden als het centrale kanaal – Sushumna – verbonden is met de Kundalini, de energiebron. Als Sushumna verbonden kan worden met het fysieke lichaam, kan het de hersencellen activeren en een nieuwe fysieke structuur scheppen.

Het hogere bewustzijn dat door de Kundalini geschapen is passeert de Brahma nadi. Wanneer de Kundalini Shakti ontwaakt gaat het door de Sushumna Nadi. Op het moment dat ontwaking plaatsvindt in het Mooladhara chakra, beweegt energie zich voort door de Sushumna tot het Ajna chakra. Het Mooladhara chakra werkt als een krachtige generator. Om deze generator te starten heb je pranische energie nodig. Deze pranische energie kan ook worden opgewekt door middel van Pranayama. Met het beoefenen van Pranayama wek je door een positieve druk energie op die de generator in Mooladhara start.

Dan wordt deze opgewekte energie opgestuwd door een negatieve druk naar het Ajna chakra. Wanneer alleen Ida en Pingala actief zijn en Sushumna niet, is dit hetzelfde als wanneer je positieve en negatieve draden in je elektrische kabel hebt maar geen aarddraad. Als de mind energie van de drie stromen ontvangt beginnen alle lichten te werken, maar als je de aarddraad verwijdert, zullen de lichten uitgaan. De hele tijd stroomt er energie door Ida en Pingala , maar er is dan heel weinig uitstraling.

Wanneer de stroom zowel door Ida en Pingala als door Sushumna stroomt vindt verlichting plaats. Zo kun je het ontwaken van de Kundalini, het ontwaken van Sushumna en de vereniging van de drie in het Ajna chakra begrijpen.

De hele wetenschap van Kundalini Tantra en yoga gaat over het ontwaken van Sushumna. Als Sushumna tot leven gekomen is, heb je een verbinding gecreëerd tussen de hogere en lagere dimensies van het bewustzijn en dan ontwaakt de Kundalini. Shakti reist omhoog met Sushumna om één te worden met Shiva in Sahasrara.

Kundalini ontwaking is zeker niet fictief of symbolisch; het is elektro fysisch.
Wetenschappers ontwikkelden een apparaat waarmee de golven en stroming van energie die gepaard gaan met het ontwaken van de Kundalini kunnen worden opgenomen en gemeten.

Als de Kundalini-ontwaking plaats vindt in Sushumna, vindt ontwaking plaats in alle facetten van het leven. Maar als het ontwaken alleen plaats vindt in Ida of Pingala of in een van de andere centra, is de ontwaking zeker niet compleet. Alleen wanneer de Kundalini Shakti ontwaakt en met de Sushumna naar het Sahasrara chakra gaat is alle hogere energie in de mens ontketend.