Privacy Beleid

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo, gevestigd aan Hendrikxstraat 106A, 5912 BZ te Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo
Hendrikxstraat 106A,
5912 BZ te Venlo
T: +31 77 351 28 51
E:

Stefan Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Yogacentrum De Zonnegroet Venlo. Hij is te bereiken via of 077-3512851

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, een contactformulier in te vullen en in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– abonnementsvorm

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten aan je te leveren
– Yogacentrum De Zonnegroet Venlo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Yogacentrum De Zonnegroet Venlo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogacentrum De Zonnegroet Venlo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 

Inschrijfformulier yogacentrum > alle ingevulde gegevens > Bewaartermijn tot 4 weken na opzegging van het abonnement. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de facturatie van het abonnement. Het inschrijfformulier wordt bewaard in een afgesloten kast.
Inschrijving nieuwsbrief > Bewaartermijn totdat men zich zelf uitschrijft voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving worden deze gegevens digitaal verwijderd.
Gebruikersaccount > Bewaartermijn totdat men zich zelf uitschrijft of het account 2 jaar inactief is. Na het verwijderen van het account worden de gegevens digitaal verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yogacentrum De Zonnegroet Venlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Yogacentrum De Zonnegroet Venlo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Yogacentrum De Zonnegroet Venlo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogacentrum De Zonnegroet Venlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons op via of 077-3512851

We behouden ons het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen.
De laatste modificatie was op 1 november 2020