Zet angst om in liefde

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:29 januari 2015
  • Berichtcategorie:Yoga Nieuws

Een interessant artikel over Yoga in Dagblad de Limburger door Dora Rovers .

Zet angst om in liefde

Yoga is meer dan een reeks lichamelijke oefeningen. Tijdens de verschillende houdingen kunnen emoties bovenkomen waar je iets mee moet. Volgens docent Ganga Hoogendoorn de kans om eens anders naar bepaalde zaken te kijken.

Met de drukte van het toeristische deel van Amsterdam net achter de rug, zijn de mystieke muziek, wierookgeur en rust in yogacentrum Sai Mithra weldadig. De stilte in de hoge ruimte is heilzaam. „Die heb je nodig om ergens doorheen te gaan”, legt Ganga Hoogendoorn (58) uit.

„Iedereen heeft ideeën en gedachten over zijn verleden. Die blijven we meenemen, totdat we het anders gaan zien. Dat gebeurt niet vanzelf.”
Yoga is niet alleen een oefening voor het lichaam, het kan veel meer in beweging zetten. De yogahoudingen bieden een manier om tot zelfreflectie en daardoor tot inzicht te komen, vertelt de docente. „Door de uitvoering van verschillende houdingen kunnen, zonder dat iemand daar iets voor doet, allerlei gevoelens en reacties naar boven komen. De lichamelijke effecten hiervan kunnen gapen, misselijkheid, duizeligheid, boeren, winderigheid, schokken en trillen zijn.”

Hoewel dit bij iedere vorm van yoga kan gebeuren, besteedt de transformatieve yoga, zoals Hoogendoorn haar werkwijze noemt, hier extra aandacht aan. Voorafgaand aan een les ziet ze al snel waar bij cursisten de mogelijkheid tot transformatie zit. „Als iemand veel verdriet heeft of spanning rond de keel vasthoudt, pak ik dat op.”

Ze laat dan de daarbij horende houdingen uitvoeren. „Als de houdingen bij iemand boosheid, verdriet of teleurstelling oproepen, laat ik dit rustig gebeuren. Ik ga niet troosten of pamperen, want dan temper je het. Iemand aanraken, doe ik dan niet. Want dan gaat diegene onmiddellijk uit het gevoel en terug in zijn gedachten. En vervolgens het oude verhaal weer in.”

Het zich bewust worden van bepaalde gevoelens biedt een uitgelezen kans op transformatie, weet Hoogendoorn. „Het gaat om bewustwording van oude ervaringen.” Die kunnen zijn opgedaan na besluiten of keuzes die volgens de yogadocent veelal door (terechte) angst werden ingegeven. „Daar kun je vervolgens op een nieuwe manier naar gaan kijken; niet veroordelend, maar vanuit liefde. Die correctie bevrijdt je van oude patronen. Er kunnen zich dan nieuwe mogelijkheden aandienen.”

Ze baseert haar bevindingen grotendeels op het van oorsprong Amerikaanse boek Een cursus in wonderen. Dat gaat ervan uit dat er slechts twee emoties zijn waaruit alle gedachten, ideeën en gevoelens voortkomen: angst of liefde. Iedereen kan op elk moment uit deze twee kiezen. Angst levert pijn op, liefde heelt.

Ook op de yogamat is die keuze er. In het boek Transformatieve yoga beschrijft Ganga Hoogendoorn, samen met leerling Willemke Stilma, van veel bekende yogahoudingen het aandachtsgebied waar angst in liefde kan worden omgezet. Ook geven de schrijfsters aan uit welke stappen de oefeningen zijn opgebouwd. Stilma: „Een correcte uitvoering is belangrijk. Al betekent dat niet dat je de houding volledig moet uitvoeren om tot transformatie te komen.”

Tijdens de oefeningen is het belangrijk te weten hoe je angst herkent. „Een meetlat hiervoor is als je pijn, in welke vorm dan ook, ervaart. Dan ben je afgescheiden van liefde. Als je dat herkent, kun je het eenvoudig weg laten gaan.”

http://www.limburger.nl/article/20150128/REGIONIEUWS01/150129632/1387